KMG

krav

KRAV MAGA jest obecnie najnowszym bojowym systemem samoobrony i walki wręcz. System zyskał uznanie ekspertów w dziedzinie sztuk walki i instruktorów wojskowych jako odkrywcza, skuteczna, niezwykle praktyczna metoda walki i samoobrony.

Krav Maga, opracowana od podstaw przez Grandmastera Imi (Sde-Or) Lichtenfelda na potrzeby Izraelskich Sił Obronnych (IDF) i innych narodowych służb bezpieczeństwa, została gruntownie dopasowana do potrzeb osób cywilnych. Metoda została opracowana w taki sposób, by zwykli obywatele, młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, mogli z powodzeniem z niej korzystać, niezależnie od poziomu swojej siły fizycznej.

Łatwe do opanowania naturalne techniki połączone, dzięki współczesnym wyrafinowanym metodom treningu, z logicznie zorganizowaną taktyką obrony tworzą system samoobrony charakteryzujący się prostotą: to tu i tak naprawdę, leży prawdziwy sekret skuteczności Krav Maga. Niestabilna rzeczywistość Izraela zapewniła systemowi Krav Maga aż nadto okazji, by sprawdził się w prawdziwych warunkach i sytuacjach bardziej brutalnych niż proste walki uliczne – powodując ulepszenia i odpowiednie doskonalenie systemu.

ZARYS HISTORYCZNY KRAV MAGA

Twórcą systemu był Imi Lichtenfeld (hebr. Imi Sde-Or), urodzony w 1910 roku w Budapeszcie (wtedy Austro-Węgry). Dzieciństwo i młodość spędził w Bratysławie. Jego ojciec Emanuel był detektywem i instruktorem samoobrony w czeskiej policji – jednym z najskuteczniejszych wywiadowców. Imi jako szczególnie utalentowany został w 1928 r. mistrzem Słowacji w zapasach, a w 1929 r. w boksie i gimnastyce. Był to początek jego kariery sportowej. Odnosił międzynarodowe sukcesy szczególnie w zapasach, będąc z czasem notowany jako trzeci na świecie. W latach trzydziestych, wraz z nasilającym się terrorem faszystowskim Imi zorganizował grupę samoobrony, która broniła dzielnicy żydowskiej. Toczył dziesiątki walk ulicznych, w których często liczniejsi faszyści używali noży, pałek, łańcuchów i kastetów. Wówczas zorientował się, że mimo tak znakomitego doświadczenia w walkach sportowych jakie posiadał – nie wystarczało ono wobec walki realnej, z kilkoma przeciwnikami.

lichtenfeld

Życie zaczęło szybko weryfikować stosowaną taktykę i skuteczność technik. Tak zaczął rodzić się system zwany później Krav Maga. Od początku nakazem chwili stała się konieczność jak najszybszego uczenia skutecznych metod walki z kilkoma, często uzbrojonymi przeciwnikami. Podstawowa stała się umiejętność posługiwania się kijem, nożem a także przedmiotami podręcznymi.

Legnica Krav Maga (2)

W 1940 roku wobec groźby zatrzymania przez gestapo, Imi uciekł Dunajem. W Palestynie Imi Lichtenfeld stał się szefem wyszkolenia walki wręcz organizacji samoobrony żydowskiej Hagana, szkoląc i biorąc udział m.in. w akcjach elitarnych grup specjalnych Palmach i Palyam (dywersyjne jednostki morskie).

Legnica Krav Maga (4) Legnica Krav Maga (3)

W 1948 roku, wraz z utworzeniem państwa Izrael, Hagana przekształcona została w Izraelskie Siły Obrony (IDF, po hebr. Tsahal), a Imi został Szefem Wyszkolenia Fizycznego i Walki Wręcz. Funkcję tę pełnił przez 20 lat, aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku.

Legnica Krav Maga (1) Legnica Krav Maga (6)

Przez cały ten czas  Krav Maga była i jest nieustannie udoskonalana – metody treningowe, techniki i taktyka walki ciągle weryfikowane i dostosowywane do zagrożeń w Izraelu.

Osobą, która wprowadziła nową jakość w Krav Maga, tak w obszarze działań w nowych zagrożeniach (terroryzm, porwania samolotów i samochodów itp) jak i kształtowania NOWOCZESNYCH METOD TRENINGU jest EYAL YANILOV.

To właśnie jemu, pełniącemu paręnaście lat funkcję SZEFA WYSZKOLENIA Izraelskiej Federacji Krav Maga, Imi Lichtenfeld zaproponował utworzenie Międzynarodowej Fed Krav Maga – mianując go jej prezydentem i szefem wyszkolenia, a także udzielając tzw. EXCLUSIVE DIPLOMA – dla rozwijania i NADZOROWANIA rozwoju Krav Maga na świecie (podobny dyplom ma tylko Daren Levin – uczeń Imiego i Eyala). Imi pragnął aby Krav Maga, dzieło jego życia, było nauczane na całym świecie, a IKMF została w tym celu powołana.

Wybór Eyala na szefa IKMF (obecnie KMG – Krav Maga Global Organisation) nie był wyborem przypadkowym. Od blisko 20 lat Eyal był najbliższym asystentem Imiego, m.in. opracował program szkolenia tzw. Czarnych Pasów Izraelskiej Fed KM. Prowadził dziesiątki kursów instruktorskich, a także w SPECJALNYCH PROGRAMACH KSZTALCENIA przygotowywał tzw. Instruktorów (np. dla szkolenia armii izraelskiej, a ostatnio – armii szwedzkiej).

kravmaga-glob

To istotne zaznaczenie GDYŻ NIKT z tzw liderów europejskich, działających POZA Krav Maga Global Organisation Eyala Yanilov, nie przechodził nigdy podobnego szkolenia. Poza PODSTAWOWYM kursem instruktorskim samoobrony cywilnej lub walki wręcz wojskowej, ludzie ci nigdy nie uczyli się jak przygotowywać kolejne kadry instruktorów. Ich wiedza w tej dziedzinie jest wycinkowa, a efektem jest niski poziom oferowanych kursów, tzw. drukowanie dyplomów i wypaczanie obrazu Krav Maga. Można porównać to do sytuacji, gdy nauczycielka z podstawówki rozdaje dyplomy NAUCZYCIELSKIE dla innych pań (dlatego tak warto sprawdzać u kogo się ćwiczy!) . Współpraca Imiego z Eyalem Yanilov zaowocowała opracowaniem i wydaniem książki ” Jak obronić się przed uzbrojonym napastnikiem”- jedynego podręcznika AUTORYZOWANEGO przez twórcę systemu !

Od śmierci Imiego w 1998 roku, naturalnym światowym liderem Krav Maga, wyznaczonym funkcją prezydenta oraz głównego szkoleniowca izraelskiej, światowej organizacji IKMF (obecnie KMG), został Eyal Yanilov i wziął na siebie odpowiedzialność za rozwój systemu. Działając na wszystkich kontynentach, od Australii i Japonii, poprzez Amerykę Południową i USA, Europę i Izrael szkoli on kadry instruktorów cywilnych a także instruktorów wojskowych, policji, jednostek specjalnych i antyterrorystycznych. Najlepsi, czołowi izraelscy instruktorzy Krav Maga są uczniami Eyala – nie wyłączając aktualnego szefa wyszkolenia armii – sierżant-majora S.K. Podkreślić warto, że Krav Maga Global Organisation (Eyala Yanilov) jest JEDYNĄ !! organizacją OFICJALNIE rekomendowaną przez Izraelskie Ministerstwo Obrony do prowadzenia tego typu szkoleń.

W 2010 roku Eyal utworzył KMG – Krav Maga Global. Kontynuuje szkolenie instruktorów i personelu na świecie, a także stworzył globalną infrastrukturę pozwalającą na rozpowszechnianie systemu. Obecnie, pod jego osobistym nadzorem, KMG Global Team – elitarny zespół najwyższej rangi instruktorów – popularyzuje Krav Maga w coraz większej ilości krajów.

Metody nauczane przez Eyala i Jego zespół używane są nie tylko przez cywilów trenujących Krav Maga. Zostały zaadaptowane przez wojsko, policję i jednostki specjalne na całym świecie jako preferowany system walki wręcz.

Dziś Krav Maga Global korzysta z doświadczeń zebranych podczas pracy na świecie, jednak z dumą kultywuje i promuje autentyczną, moralną i profesjonalną drogę, którą wybrał i uczył twórca Krav Maga, Imi Lichtenfeld.

O Nas

Sekcja Krav Maga Be Safe  istnieje w Lubinie i Legnicy od 2009 roku. Naszą misją jest pomoc w poczuciu bycia bezpiecznym. Uczymy, jak unikać niebezpieczeństw oraz radzić sobie z zagrożeniami i niebezpiecznymi sytuacjami w życiu codziennym.

      System samoobrony kravmaga bazuje na podstawowych odruchach człowieka i jest kombinacją najskuteczniejszych technik różnych sztuk walki, a jednocześnie koncertuje się na codziennych, rzeczywistych sytuacjach.

 

Regularne treningi zapewniają ponadto samorozwój fizyczny (wzmacniają kondycję fizyczną i koordynację) i psychiczny (np. poznanie własnych zasobów i ograniczeń, ustanawianie celów i dążenie do nich, radzenie sobie z porażką i sukcesem).

Osobą decyzyjną i odpowiedzialną za stronę merytoryczną naszej oferty jest Adam Grzeziółkowski (odnośnik). Jako instruktor posiada on kilkunastoletnie doświadczenie i wszechstronne przygotowanie do pracy z różnymi grupami odbiorców.

Prowadzimy szkolenia dla osób cywilnych jak i służb mundurowych , dostosowując zakres szkoleń i treningów do aktualnych wymogów i sytuacji. Wiele z naszych działań można obejrzeć w zakładce Galeria .

    Kadra sekcji KRAV MAGA – BE SAFE regularnie podnosi swoje kwalifikacje i wyznacza sobie nowe cele, do tego samego zachęcając swoich kursantów. Ich zadowolenie oraz osiągnięte rezultaty  dla nas najwięks  nagrodą i motywacją do dalszej ciężkiej pracy.