Życzymy wszystkim Radosnych Świąt Wielkanocnych :)

Życzymy wszystkim trenującym Krav Maga oraz sympatykom i partnerom sekcji Krav Maga – Be Safe, aby te Święta Wielkanocne spędzone wśród najbliższych wniosły do Waszych serc, rodzin i domów wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję, niech napełni wasze serca zrozumieniem i miłością do drugiego człowieka.

Życzymy również aby czas Świąt Wielkanocnych był okazją do odpoczynku, a także nabrania sił, tak byście mogli zrealizować wszystkie swoje plany i mieli siłę przezwyciężać wszystkie trudności w codziennym życiu Życzy Kadra Instruktorska Krav Maga Be Safe